Υπηρεσίες

Τα Συστήματα Πληροφορικής Web Star από την αρχή της λειτουργίας τους υιοθέτησαν διαδικασίες πιστοποιημένης τεχνικής υποστήριξης για τον εξοπλισμό που αναλαμβάνουμε να επιδιορθώσουμε ή να συντηρήσουμε. Για τον λόγο αυτό και διαθέτουμε προγράμματα ιστορικότητας και ελέγχου τα οποία μπορούν να εξάγουν πλήρες ιστορικό για μηχανήματα έτσι ώστε η αντιμετώπιση της κάθε επισκευής να έχει προσωπικό χαρακτήρα.

Ξεκινώντας με την εισαγωγή του υλικού στις εγκαταστάσεις μας, το μηχάνημα αποκτά αριθμό εισαγωγής και ελέγχεται στα βασικά του σημεία. Κατόπιν του ελέγχου αυτού και αφού ενημερωθεί με SMS ο πελάτης επισκευάζεται.  Στην περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται ανταλλακτικό το οποίο πρέπει να το παραγγείλουμε ο χρόνος επισκευής ποικίλει. Κατόπιν ο πελάτης μπορεί να παραλάβει το μηχάνημα του  από τη γραμματεία της Web Star ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

Το τεχνικό προσωπικό με την εμπειρία και την ποικιλία περιπτώσεων που έχει αντιμετωπίσει, μπορεί να σας δώσει ακριβείς πληροφορίες επισκευής, αναβάθμισης, καλύτερης λειτουργίας, αγοράς νέου εξοπλισμού. Είμαστε έτοιμοι   να φανούμε χρήσιμοι με τις γνώσεις μας, τις άρτιες εγκαταστάσεις μας, την εξειδίκευσή μας, και προπάντων την όρεξη να εξυπηρετήσουμε εσάς.