Ψηφιακό Ωράριο

Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Λύσεις
Το τοπίο των εργατικών ζητημάτων αλλάζει ραγδαία τους τελευταίους μήνες με αποκορύφωμα την λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και την εξ’ ολοκλήρου αλλαγή εντύπων και διαδικασιών με έμφαση στον ψηφιακό τρόπο απεικόνισης και την χρήση σε επόμενο στάδιο της ψηφιακής κάρτας (κάτι που ήδη ισχύει για τράπεζες και super market από το καλοκαίρι του 2022).
Οι κύριες έννοιες και αλλαγές που από εδώ και πέρα θα ισχύουν είναι οι παρακάτω:
1. Ψηφιακό ωράριο:
Η καταγραφή του ωραρίου θα γίνεται σε πλήρως ψηφιακή μορφή. Στην πράξη αντικαθίσταται η δήλωση του ωραρίου εργασίας στο σύστημα «Εργάνη» που γίνεται σήμερα με μορφή κειμένου ή επισυναπτόμενων αρχείων, κάτι που υποχρεώνει τον εργοδότη σε εκ του μηδενός διαμόρφωση του ψηφιακού ωραρίου.
2. Ψηφιακή κάρτα:
Κάθε είσοδος και έξοδος του εργαζομένου από την εργασία θα καταγράφεται με ψηφιακό τρόπο, ενώ θα υπάρχουν άμεση σύνδεση, έλεγχος και κριτήρια διασταύρωσης των δηλωθεισών ωρών εργασίας με αυτές που τελικά θα πραγματοποιούνται. Κάθε είδους απόκλιση (μικρή ή μεγάλη) από το δηλωθέν
ωράριο θα πρέπει να ελέγχεται και να τεκμηριώνεται.
3. Άδειες – απουσίες:
Ο εργοδότης θα υποχρεούται επίσης στην ακριβή καταγραφή κάθε είδους άδειας, ασθένειας ή απουσίας, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός του 1ου 10ημέρου του επόμενου μήνα.