Η εταιρία μας

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η WEB STAR αποτελεί μια ευέλικτη και δυναμική εταιρία μηχανογράφησης και οργάνωσης γραφείου με πολυετή πείρα και τριβή με το αντικείμενο ξεκινώντας με την σημερινή της μορφή στις αρχές του 2000. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο κέντρο πόλη της Ξάνθης. Το προσωπικό της εταιρίας απαρτίζεται από πλήρως ενημερωμένους τεχνικούς και μηχανογράφους προσφέροντας στους πελάτες της ένα σύνολο προϊόντων πληροφορικής που καλύπτουν μεγάλο φάσμα ετερογενών απαιτήσεων.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων Υλικού (Hardware) και λογισμικού (Software), καθώς και παροχή υπηρεσιών, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης αλλά και την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της και την υψηλή ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών έχουν εδραιώσει την ηγετική θέση της στον χώρο.

Σήμερα, η Web Star διαθέτει πελάτες επιχειρήσεις τόσο στην Ξάνθη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

Η Web Star παρακολουθεί τις εξελίξεις των Ελληνικών επιχειρήσεων, διαμορφώνει προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα και σημαντική τεχνογνωσία, χτίζει σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες της και έχει σα στόχο να τους προσφέρει μέσω των διαχρονικών λύσεων που καλύπτει με τα προϊόντα της, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

cons009
cons023