Ανάκτηση Δεδομένων

Τα Συστήματα Πληροφορικής Web Star παρέχουν υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων από όλα τα μέσα ψηφιακής αποθήκευσης.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και στρατηγικές συνεργασίες με τους καλύτερους και άριστα εκπαιδευμένους μηχανικούς έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας ανάκτησης δεδομένων.

Δεκτά γίνονται τα ψηφιακά μέσα όλων των εταιριών και όλων των τύπων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

Υπηρεσία Economy

 • Δωρεάν μεταφορά του ψηφιακού μέσου.
 • Δωρεάν έλεγχος πιστότητας δεδομένων.
 • Άμεση οικονομική προσφορά.
 • Αποστολή λίστας ανακτώμενων αρχείων προς έγκριση.
 • Χρόνος ανάκτησης έως 4 εβδομάδες.
 • Χωρίς χρέωση σε περίπτωση αδυναμίας ανάκτησης δεδομένων.
 • Συνιστάται για μεμονωμένα ψηφιακά μέσα (MAC ή PC).
 • Παράδοση δεδομένων σε DVD για μέγεθος δεδομένων έως 15 GB.
 • Δωρεάν σκληρός δίσκος Seagate για μεγαλύτερες χωρητικότητες.
 • Ανταγωνιστικές τιμές.

Υπηρεσία Priority

 • Δωρεάν μεταφορά του ψηφιακού μέσου.
 • Δωρεάν έλεγχος πιστότητας δεδομένων.
 • Χρόνος ανάκτησης έως 2 εβδομάδες.
 • Παρακαλώ τηλεφωνήστε για πληροφορίες.

Υπηρεσία Critical

 • Άμεση απόκριση.
 • Παρακαλώ τηλεφωνήστε για πληροφορίες.